Dombås Senter

Dombås Senter ligger sentralt ved et trafikknutepunkt langs E6 og har et stort tilsig av gjennomfartstrafikk, blant annet stopper mange turistbusser på senterets kafeteria. En utbygging av senteret er under planlegging.

DOMBÅS SENTER

Sentralplassen
2660 Dombås

www.dombassenter.no

Eier

LOT Eiendom AS

Forvalter

Alti Forvaltning AS

Totalareal

11.000 m2

Omsetning 2018

235 mill.

Parkeringsplasser

400

Leietakere

20

Besøkende 2018

Tall ikke tilgjengelig

Hvorfor etablere seg på Dombås Senter?

  • Dombås Senter ligger i vegkrysset mellom Nord og Sør, Øst og Vest med hovedforbindelse med både bil, buss og tog i alle retninger. Det viktigste knutepunktet på Indre Østland.
  • Senteret er også det naturlige møtestedet lokalt.
  • Statens Vegvesen mener at det passerer ca. 1 million kjøretøy forbi Dombås hver sommer. Ca. 400 000 er tidligere registrert besøkende på et tellepunkt i Frichgården.

Kontaktpersoner

ØYVIND FRICH

Senterleder

post@frich.no

900 98 887

SIVERT A. VULLUM

Eiendomssjef

sivert.vullum@llholding.no

980 63 265