En solid partner innen forvaltning av kjøpesenter 

Vi eier og/eller forvalter 18 kjøpesenter spredt over hele Norge.