Dekkmannbygget

Dekkmannbygget er et såkalt «big box»-konsept på Løkkemyra i Kristiansund, med bilgummikjeden Dekkmann som leietaker.

dekkmannbygget

Maskinveien 7,
6517 Kristiansund

Areal

1 500 m2

Eier

Baill AS og LL Holding AS

Forvalter

LL Drift AS