Forvalting av handelseiendommer over hele Norge

LL Drift AS eier og/eller forvalter handelseiendommer av ulik størrelse flere steder i landet.