Eierskap og forvaltning av andre eiendommer

Vi eier og/eller forvalter ulike typer eiendommer, så som handelseiendommer, bolig, produksjonslokaler, hotell mm.