15 av våre kjøpesentre får nytt navn – Alti

Les mer hos alti.no

15 av våre kjøpesentre får nytt navn - Alti

15 av kjøpesentrene våre får nytt felles navn og profil fra høsten 2019. «Vi samler oss under et felles merkenavn for å stå sterkere og ha en tydelig profil i markedet», sier adm. dir. Lars Ove Løseth. Han sier videre at navnet henspiller til «alt» vi ønsker å fylle kjøpesentrene med, av handleopplevelser og tjenester. I forbindelse med dette har også driftsselskapet skiftet navn; fra LL Drift AS til Alti Forvaltning AS.

Navnet med alt i

Alti er en kombinasjon av flere ord, som har flere betydninger: Du kan lese det som «alltid» eller «Alt i». Med Alti uttrykker vi at vi vil være tilstede for deg som kunde, og vi har ambisjoner om å samle mye på ett sted for deg. 

Våre senter er arenaer for handleopplevelser, tjenester og møter mellom mennesker. Gjennom dette skaper vi verdier og muligheter lokalt.

Les mer på Alti.no Pressemelding

Kjøpesenter

LL Holding AS eier en rekke kjøpesenter og handelsbygg over hele Norge. Kjøpesentrene forvaltes av Alti Forvaltning AS. Vi har fokus på kontinuerlig vekst og utvikling, for å hele tiden imøtekomme leietakernes og kundenes behov.

Mer informasjon

Kontor

Vi leier ut moderne kontorlokaler i Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland.

Mer informasjon

Andre eiendommer

Vi eier og/eller forvalter en rekke andre eiendommer innen handelseiendom,  bolig,  produksjonslokaler og hotell.

Mer informasjon