Forvaltning av eiendom siden 1989

Trygg og moderne eiendomsforvaltning

LL Holding AS er et eiendomsselskap med hovedkontor i Surnadal på Nordmøre. Vi eier, forvalter og bygger eiendom innenfor bransjene kjøpesenter/handelseiendom, kontor og bolig.

Mer om oss

Kjøpesenter

LL Holding AS eier en rekke kjøpesenter og handelsbygg over hele Norge. Kjøpesentrene forvaltes av LL Drift AS. Vi har fokus på kontinuerlig vekst og utvikling, for å hele tiden imøtekomme leietakernes og kundenes behov.

Mer informasjon

Kontor

Vi leier ut moderne kontorlokaler i Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland.

Mer informasjon

Andre eiendommer

Vi eier og/eller forvalter en rekke andre eiendommer innen handelseiendom,  bolig,  produksjonslokaler og hotell.

Mer informasjon